This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calamus SL2006: Novinky ve vydání číslo 1

Calamus SL2006

Zde najdete detailní informace o tom, co je nového v Calamusu SL2006 oproti Calamus SL2003 R3.

Stav: (20.12.2005)

Tento upgrade obsahuje vedle novinek také několik důležitých oprav chyb.

(Sedmimístná čísla v hranatých závorkách u některých řádek vedou do našeho BugTrackingového systému.)

Archivy SL2006 R1 obsahují kompletní instalaci SL2006 R1!Calamus.SET Calamus.EXE tiskárny moduly system filtry príplatkové produkty


Calamus.PRG
  Calamus SL 2006 (CALAMUS.PRG)2006 R1 PRG Detail [20.12.2005]
  Požadavky na systém
  • Novinka: Rozlišení obrazovky je minimálně SVGA (800 x 600 bodů).
  • Novinka: Dialogy mohou být v Calamusu SL proto podstatně větší, což ale používáme jen střídmě, protože ne u všech dialogů má smysl, aby byly roztažené na celou obrazovku.
  Formulář výběru souborů - fileselektor
  • Novinka: [129] Formulář nyní u souborů typu CDK ukazuje kolik mají stran a jaká je velikost stránky. Vzhled formuláře se kvůli tomu musel změnit. Editovatelné pole cesty je nyní ve spodní části pod seznamem souborů.

   Calamusový fileselektor - malý náhled, velké okno souborů

  • Novinka: Náhedové obrázky pro CDK a CRD mají nyní poněkud vyšší rozlišení.
  • Novinka: [294] Je-li při importu zvoleno příliš mnoho souborů, dá se nyní volit, zda se má načíst první vybraný soubor, nebo celou funci přerušit.
  • Novinka: Výběr souborů byl kompletně přepracován. Názvy souborů mohou mít nyní až 64 znaků.
  • Novinka: Seznam souborů ukazuje nyní 25 místo 20 souborů najednou.
  • Novinka: Adresáře jsou nyní označeny skutečným symbolem adresáře (Problémy pod Windows s '@' jako symbolem adresáře jsou tím vyřešeny).
  • Novinka: Zavírací tlačítko, kterým se posunujeme v hierarchii adresářů nahoru, je nyní jednoznačný symbol.
  • Novinka: Velikosti souborů se nyní ukazují jako desetimístné číslo, to jest do 2 GB.
  • Novinka: Formát data a času se jako dříve přebírá z nastavení systémových parametrů, ale nyní jsou podporovány i sekundy, čtyřmístné číslo roku a americké formáty.
  • Novinka: Šířka seznamu se dá zmenšit ve prospěch většího náhledového obrázku.

   Malý seznam / velký náhled

  • Oprava: [292] Datum souboru se již i při velmi dlouhém názvu zobrazuje správně.
  • Oprava: Menu historie souborů již nezkracuje názvy souborů a bylo podstatně rozšířeno.

   Menu historie

  • Oprava: Ikony funkcí nový adresář, mazání souborů a přejmenování nereagují již nesmyslně při prázdném, nebo nesmyslném zadání.
  • Novinka: Symboly adresářů ve fileselektoru jsou nyní tmavě modré.

   Výběr souborů Calamusu

  • Novinka: Historie souborů a adresářů si nyní pamatuje až 128 (dříve 64) naposledy použitých jmen souborů nebo adresářů.
  • Novinka: Tlačítko pro změnu velikosti náhledu/okna seznamu souborů bylo změněno.

   Malý seznam, velký náhled

  • Novinka: Ikony funkcí vpravo (nový adresář, mazání, přejmenování) signalizují svou funkci nyní i barvou příslušné řádky:

   nový adresář

   mazání

   přejmenování

  Náhrada písem pro kurzivu a tučné:

  Náhrada písem pro <q>kurzivu</q> a <q>tučné</q>

  • Novinka: [286] Dialog má nyní tlačítko Uložit, protože se toto přiřazení dá konečně uložit (viz CALAMUS.SET).
  Menu soubor: vložení
  • Novinka: Dialog Vložit dokument má nyní tlačítka MIN/MAX, která se zobrazují, má-li to smysl. Zadávání stránek už nemůže být chybné.

   Vložení dokumentu

  • Novinka: Od nynějška je standardem Vložit dokument za stranu xxx, nikoli ... před jako dříve.
  Dialog Externí moduly/filtry
  • Novinka: Dialog byl rozšířen a od nynějška ukazuje u nových modulů, podporujících tuto funkci a majících vlastní ikonu, vedle názvu modulu a data vytvoření také číslo verze a ikonu. Tím je vyhledání modulů v seznamu jednodušší, stejně jako kontrola jejich verzí.

   Externí moduly

  • Novinka: U všech modulů lze nyní pomocí [CONTROL][kliknutí] nebo kliknutím na ikonu Info dole pod seznamem vyvolat informační dialog. Přitom se ukazuje co nejvíc informací o modulu, které jsou k dispozici, tedy dlouhý textový popis, seznam autorů a pod. Zde se vlastně nevyvolávají informační dialogy jednotlivých modulů, ale jeden centrální infodialog, který mohou všechny moduly a filtry používat:

   Jednoduchý infodialog:
   Infodialog Speed~Line

   Infodialog s popisem modulu:
   Infodialog vektorového modulu Infodialog vektorového modulu

   Infodialog se seznamem autorů:
   Infodialog Kontroloru verzí Infodialog Kontroloru verzí Infodialog Kontroloru verzí

   Infodialog příplatkového modulu:
   Infodialog Align-Tools

  • Novinka: Dialog ukazuje současně 15 řádků.

   Externí moduly

  • Novinka: Ein Info-Button informiert darüber, dass und wie man die Info-Dialoge der Module von diesem Dialog aus aufrufen kann.

   Info-Dialoge zeigen

  Menu Možnosti: Nový výpočet textu
  • Novinka: Dialog byl přepracován tak, že nejpoužívanější položky jsou nahoře.

   Nový výpočet textu

  • Novinka: [57] Dialog je lépe uživatelsky přizpůsoben, takže u dokumentů s více než jednou stranou je tu vidět Nový výpočet od strany do strany a tlaCÍTKA MIN/MAX s inteligentní korekturou vstupních polí. Nepotřebné údaje Index a poznámky jsou nyní zobrazeny šedě, pokud není přepočítávání indexu a poznámek vypnuto, což zvyšuje přehlednost.

   Nový výpočet textu

  Menu Možnosti: Různá nastavení
  • Novinka: [320] Varovat před přepsáním:
   tento nový přepínač určuje, zde bude se Calamus před přepsáním souboru vyptávat jestli opravdu...(Výjimka: Menu Soubor: Uložit).

   Různá nastavení

  Interní editor gradačních křivek
  • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
  • Novinka: [323] Interní editor gradačních křivek podporuje konečně dlouhá jména souborů a historii souborů.
  Textové styly načíst/uložit
  • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
  • Novinka: [323] Tato funkce (kterou může vyvolat modul Textové styly, ale která je umístěna v Calamus.PRG samotném) podporuje konečně calamusovou historii souborů.
  >Casový indikátor - teploměr
  • Novinka: Casový indikátor vestavěný v těle Calamusu mohou nyní používat i náhledové filtry se smysluplným textem instrukce o přerušení operace.
  Vnitřnosti:
  • Oprava: Byla opravena stará chyba v příhlášení virtual workstation, která rušila fVDI.
  • Oprava: Menší korektury textu. fr nl cs


Calamus.PRG Calamus.EXE tiskárny moduly system filtry príplatkové produkty


Calamus.SET
  Calamus SL 2006 (CALAMUS.PRG)2006 R1 SET [20.12.2005]
  #SystemParameters
  • Novinka: [320] OverwriteWarning:
   Tyto nové parametry (on/off) odpovídají novým zakřížkovacím polím v dialogu Různá nastavení (menu Možnosti).
   Je-li hodnota on, bude se před přepsáním soubortů vypisovat varování (Výjimka: Menu soubor: Uložit

  Náhrada písma ›Kurzíva‹ a ›tucné‹

  • Novinka: [286] TImpFontNormal:
   Tato položka si pamatuje císlo písma, které se má přiřadit textovému stylu normal při importu textu.
  • Novinka: [286] TImpFontItalic:
   Tato položka si pamatuje císlo písma, které se má přiřadit textovému stylu kurzíva při importu textu.
  • Novinka: [286] TImpFontBold:
   Tato položka si pamatuje císlo písma, které se má přiřadit textovému stylu tucnét při importu textu.
  • Novinka: [286] TImpFontBoldIt:
   Tato položka si pamatuje císlo písma, které se má přiřadit textovému stylu tucná kurzíva při importu textu.

   U výše uvedených záznamů je třeba si uvědomit, že nejde o skutecné přiřazení písem, ale jednoduše o pořadové císlo (pocítané od nuly) momentálně nacteného písma, které se při importu přiřadí odpovídajícímu textovému atributu. Pokud není při dalším vyvolání tohoto dialogu nacten žádný font, jsou přiřazení opět prázdná. Je-li nacteno méně písem, než je pořadové císlo naposledy přiřazeného písma, nahradí se chybějící přiřazení prvním nacteným písmem.

  • Novinka: [286] TImpCursiveFonts:
   Tato položka si pamatuje stav přepínace Kurziva: font / styl v importním dialogu Náhrada písma ›Kurzíva‹ a ›tucné‹.
  #Fonts
  • Novinka: Filenames:
   Nactená písma jsou nyní vypsána pod sebou, stejně jako moduly. Tím pádm je CALAMUS.SET lehceji citelný a udržovatelný.
  #FrameEditParameters
  • Novinka: [13] FrTextFlowX2Off / FrTextFlowY2Off:
   Těmito oběma novými proměnnými se urcuje vzdálenost automatického obtékání rámecku vpravo a dole.


Calamus.PRG Calamus.SET tiskárny moduly system filtry príplatkové produkty


Calamus.EXE
  Calamus WinPack (Calamus.exe)3.8.0 [20.12.2005]
 • Novinka: Nyní je snadněji možné používat současně více různých verzí Calamusu resp. dvojklikem na dokument (CDK) Calamus nastartovat.
 • Novinka: [316] Položka registru HOMEPATH již není zapotřebí. Proto lze nyní bez problému vedle sebe startovat různé verze Calamusu a také lze dvojklikem na CDK nastarovat urcitý Calamus, který dotycné CDK automaticky nacte.
 • Novinka: Pevná velikost okna 640x480 se již nenabízí.


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE moduly system filtry príplatkové produkty


tiskárny
  MacPrint (MACPRINT.CDT)2.01 [01.11.2005]
 • SL2006 version.
 • Oprava: [120] Fehlende CSLMacPrintX.lib wurde als CSLMacPrint.lib angefragt.


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE tiskárny system filtry príplatkové produkty


moduly
Barcode-generátor čárových kódů Barcode-generátor čárových kódů (BARCODE.CXM)
2.02 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
 • Novinka: Das Modul nutzt den Standard-Infodialog.
2.01 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
2.00 [19.09.2005]:
 • Novinka: [257] Generátor čárového kódu Generátor čárového kódu je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
Otáčení rastrových obrázků Otáčení rastrových obrázků (OTACENI.CXM)
6.03 [30.11.2005]:
 • Novinka:
  Otáčení obrázků Modul sice měl infodialog, který se dal vyvolat stiskem [Ctrl][Alt][Shift]. To ale nebylo nijak intuitivní a navíc to nebylo dokumentováno. Nyní má modul v povelovém poli informační ikonu, kterou se dá vyvolat standardní infodialog.
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
6.02 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
6.01 [01.11.2005]:
 • SL2006-Version.
Komprese obrázků Komprese obrázků (KOMPRESS.CXM)
7.02 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
7.01 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
7.00 [20.09.2005]:
 • Novinka: [257] Komprese obrázků Komprese obrázků je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
Bombadil Bombadil (BOMBADIL.CXM)
16.02 [19.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
 • Novinka: Das Modul nutzt den Standard-Infodialog.
 • Oprava: Funkce Bombadilu, které nejsou již potřebné, se nevypisují.
16.01 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
16.00 [19.09.2005]:
 • Novinka: [257] Bombadil Bombadil je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
Calvin Calvin (CALVIN.CXM)
2.05 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
 • Novinka: Das Modul nutzt den Calamus-eigenen Infodialog.
2.04 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
2.03 [06.11.2005]:
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
 • Novinka: Calvin podporuje nyní historii souborů Calamusu.
 • Oprava: Při načítání souborů CPA již selektor souborů neukazuje nesmysly, když na dokumenty není pověšen žádný CPA.
2.02 [01.11.2005]:
 • SL2006-Version.
Výměna plátů CMYK Výměna plátů CMYK (CMYKSWAP.CXM)
7.02 [01.12.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
7.01 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
7.00 [21.09.2005]:
 • Novinka: [257] Výměna plátů CMYK Výměna plátů CMYK je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
 • Novinka: Pracovní dialog byl modernizován:

  Výměna plátů CMYK

Dokumentový doktor Dokumentový doktor (DOKTOR.CXM)
2.03 [06.12.2005]:
 • Novinka: Zdravé dokumenty se standardně nehlásí (lze vypnout).

  Výběr dokumentů

2.02 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
2.01 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
 • Oprava: Menší korektury textu. nl
2.00 [20.09.2005]:
 • Novinka: [257] Dokumentový doktor Dokumentový doktor je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
 • Novinka: Dokumentový doktor je nyní v plné verzi součástí základní výbavy (neplatí se již sharewarový poplatek).
 • Novinka: Dialog doktora má informační tlačítko.
Dokumentkonvertor Dokumentkonvertor (DOKKONV.CXM)
6.10 [08.12.2005]:
 • Novinka: Dokumentkonvertor nepřevádí jen dokumenty CDK, ale i všechny ostatní vlastní formáty Calamusu ze starších verzí. Pokud chcete, můžete se nyní dozvědět, ze které verze Calamusu převáděný dokument pochází.Dokumentkonvertor

  Standardně jsou hlášení vypnutá, v tomto dialogu je ale můžete zapnout:

  Dokumentkonvertor

  Opravdu zajímavé to ale je, když si nenecháte hlásit všechny typy dokumentu (a je jich mnohem více typů, než CDK), ale jen některé. I to se dá nastavit.

  Dokumentkonvertor

  Takhle může toto hlášení vypadat:

  Formát starého dokumentu

6.05 [30.11.2005]:
 • Versions-Checker wird vollständig unterstützt.
6.04 [01.11.2005]:
 • SL2006-Version.
Eddie Eddie (EDDIE8.CXM)
8.05 [25.11.2005]:
 • Novinka: Erweiterte Unterstützung des Versions-Checkers.
 • Oprava: Opraveno přiřazení textů v různých dialozích. cs fr nl no
8.04 [17.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
8.03 [08.11.2005]:
 • Novinka: Das Block-Texthandling wurde geändert
8.02 [06.11.2005]:
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
8.01 [01.11.2005]:
 • SL2006-Version.
Otevírač barevného dialogu Otevírač barevného dialogu (OT_BA_DI.CXM)1.00 [31.10.2005]
 • Novinka: Otevírač dialogu barev Tímto funkčním tlačítkem v panelu CXmy lze velmi snadno otevřít dialog správy barev (zajímavé pro všechny, kterým jsou maličké náhledy barev v seznamu příliš malé. Také lze použít do maker).
 • Novinka: Erste Version.
Konvertor volných barev Konvertor volných barev (BAR_KONV.CXM)
7.02 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
7.01 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
7.00 [21.09.2005]:
 • Novinka: [257] Konvertor volných barev Konvertor volných barev je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
Správa barev Správa barev (COLOR.CLL)1.05 [01.11.2005]
 • Novinka: Při změně barevného prostoru zvolené barvy předchází změně vždy dotaz, jestli se má jen změnit barevný prostor existující barvy, nebo založit nová. Tím se zamezí nezamýšleným změnám v seznamu barev.

  Větší jistota při správě barev

 • Oprava: Při vytváření nových barev již nejsou v seznamu barev chyby vykreslování obrazovky.
FrankLIN FrankLIN (FRANKLIN.CXM)
2.36 [16.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
 • Oprava: Menší korektury textu. nl
 • Oprava: [110] Standardně je aktivován náhled.
2.35 [06.11.2005]:
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
2.34 [05.11.2005]:
 • Novinka: [48] Historie souborů pro vlastní křivky Calamusu (CK1/CK3/CK4/CK7) se používá stejná, jako u vestavěného editoru křivek.
2.33 [01.11.2005]:
 • Novinka: SL2006-Version.
Pomocné linky (SL) Pomocné linky (SL) (POMLINKY.CXM)
6.05 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
6.04 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
6.03 [01.11.2005]:
 • SL2006-Version.
6.02 [15.11.2004]:
 • Oprava: [124] Tlačítka v dialogu Smazat Pomocné linky byla přehozená . fr
6.01 [15.11.2004]:
 • Oprava: [121] Tlačítka v dialogu Smazat (???) Pomocné linky byla přehozená. fr
Histogram Histogram (HISTO.CXM)
1.13 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
 • Oprava: Korigovaný infodialog.
 • Oprava: Drobné chyby v překladu byly opraveny. nl
1.12 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
1.11 [07.11.2005]:
 • Oprava: Mehr Debugging.
1.10 [01.11.2005]:
 • Novinka: SL2006-Version.
Schránka Schránka (interní modul)SL2006 R1 [21.09.2005]
 • Novinka: [180] Je-li ve schránce jen jediný objekt, který ale není selektovaný, lze jej nyní přesunout nebo zkopírovat do objektu bez varovného hlášení Není vybrán objekt.
Navigátor Navigátor (NAVGATOR.CXM)
1.27 [07.12.2005]:
 • Oprava: Opravena chyba v logice, která způsobovala zbytečné operace při vypnuté liště navigátoru.
 • Novinka: Das Modul nutzt den Standard-Infodialog.
1.26 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
1.25 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
1.24 [06.11.2005]:
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
1.23 [01.11.2005]:
 • Novinka: SL2006-Version.
Rámečkový editor Rámečkový editor (RAMY.CXM)
6.06 [30.11.2005]:
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
 • Oprava: [313] Nastavení parametrů rámečku: Úhel otočení rámečku je nyní po (v krocích po 90 stupních) otočení rastrových grafik správně zobrazen.
 • Oprava: [310] Zvláštní funkce textových rámečků: Ikona Automatické obtékání se již nevypíná při použití funkce Zvolit pozadí rámečku.
 • Oprava: [309] Zvláštní funkce textových rámečků: Korigovány selekce ikon.
6.05 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
6.04 [04.11.2005]:
 • Novinka: [13] Zvláštní funkce textových rámečků: Vzdálenost obtékání lze nastavit odděleně do všech čtyřech stran. Kromě toho jsou tu luxusní tlačítka, kterými lze všechny čtyři hodnoty kliknutím synchorizovat, nebo vrátit zpět.

  Obtékání textu

 • Novinka: Dialog pro automatické obtékání má nyní opět tlačítko OK jako standard.
 • Novinka: Přepínač Symetricky je nyní standardně zapnutý.
6.03 [01.11.2005]:
 • SL2006-Version.
Rastrový generátor Rastrový generátor (RASTCACH.CXM)
6.05 [24.11.2005]:
 • Novinka: Dialog editoru rastrů má nyní dvě nová tlačítka: NAPOVEDA a INFO.

  Raster-Editor

 • Oprava: Beim normalen Modul-Aufruf wird kein Infodialog mehr gezeigt.
6.04 [17.11.2005]:
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
6.03 [09.11.2005]:
 • Oprava: Výběr souborů používá nyní pro nastavení rastrů korektně historii souborů.
6.02 [06.11.2005]:
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
Stránky Stránky (STRANKY.CXM)
7.09 [16.12.2005]:
 • Novinka: Název modulu byl zjednodušen ze Zpracování stránek/vrstev na Stránky/vrstvy.
 • Novinka: Dialog Vzorová strana dokumentových stran byl podstatně rozšířen a standardně nyní nabízí aktuální (dvoj)stránku jako výchozí oblast. Bohaté možnosti nastavení přiřazované oblasti činí věc mnohem jednodušší.

  Vzorová strana dokumentových stran

 • Oprava: Různé verze modulu, Stránky/vrstvy, Stránky/vrstvy LITE (pro Calamus lite/SE) a Stránky/vrstvy PRO (příplatkový modul ve vývoji) nelze mít načtené současně. V případě pokusu o načtení další verze přijde chybové hlášení
7.08 [29.11.2005]:
 • Novinka: [59]

  Přiřazení vzorových stránek

  Dialog Vzorová strana dokumentových stran podporuje nyní Chytrý režim (nelze zadat chybné číslo) a tlačítka MIN/MAX.

  Vzorová strana dokumentových stran

 • Novinka: Vzorová strana dokumentových stran Funkce Vzorová strana dokumentových stran varovně cinkne jen jednou, a to když existuje jen jedna vzorová stránka, protože ta je automaticky přiřazena.
 • Novinka: Smazání vzorovfé stránky Funkce Mazat vzorovou stránku varovně cinká jen jednou, a to v případě kdy existuje jen jedna vzorová stránka, protože tu nelze smazat.
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
7.07 [17.11.2005]:
 • Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
 • Oprava: [192] Byla nalezena záludná chyba v obsluze dialogů a opravena. Správa skupin vrstev by nyní mohla opět fungovat.
 • Oprava: [273] Opraven formát dvojstránek.
 • Oprava: [75] Po tlačítku Uložit v dialogu měrných jednotek již Calamus nepadá.
7.06 [16.11.2005]:
 • Novinka: Dialogy Uložit stránky a Načíst stránky nyní ukazují, pokud to má smysl, tlačítka Min a Max.

  Uložit stránky

  Mazat stránky

  Kromě toho již zadaná čísla stránek již nemohou být chybná, proto již nenásleduje varovné hlášení, že jste nastavili chybné číslo stránky.

7.05 [11.11.2005]:
 • Novinka: Dialog Císlování stránek byl zcela přepracován. Nyní je mnohem více možností nastavení oblasti číslovaných stránek (která byla dříve standardně od aktuální stránky do konce dokumentu). K tomu jsou velmi praktické možnosti: Zadání již nemůže být špatné, proto již nenásleduje varovné hlášení, že jste nastavili chybné číslo stránky.

  Císlování stránek

 • Novinka: Dialog nastavit ořez a pasování má nyní nová tlačítka, kterými lze do informační řádky snadno vkládat různé informace o dokumentu.

  Nastavit ořez a pasování

 • Novinka: Od nynějška lze strány číslovat i pozpátku. Nový dialog nabízí odpovídající přepínač, který se stejně tak stará o to, aby se číslo stránky při číslování zpátky nedostalo do nuly a pod nulu – tím pádem lze sázet i hebrejské a arabské knihy, stejně jako použít Calamus k nejrůznějším prapodivným speciálním účelům.
7.04 [06.11.2005]:
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
7.03 [05.11.2005]:
 • Novinka: [101] Dialog Nastavit ořez a pasování byl přizpůsoben podle přání. Okraje lze nyní nastavovat obdobně, jako u vzdáleností obtékání. Přepínač Symetricky je také standardně zapnut.
Parametry systému Parametry systému (SYSTEM.CXM)7.02 [01.12.2005]
 • Novinka: [257] Parametry systému Parametry systému je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
 • Novinka: [285] Dialog byl přepracován a nabízí nyní nastavení nových parametrů:

  Parametry systému

  • Přesun všech vybraných rámečků současně: normálně / s klávesou [Control].
  • Režim importu: Automatický / Manuální
  • Náhledy souborů: zpoždění startu výpočtu (v milisekundách)
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
Textový modul Textový modul (TEXT.CXM)6.08 [01.12.2005]
 • Novinka: [320] Je podporován přepínač Varovat před přepsáním.
 • Novinka: Vložit slepý text Nástroje: Nová funkce: Vložit slepý text
 • Oprava: [327] nastavení Calamusu lze nyní opět uložit i z dialogu textových pravítek (Nefungovalo to od SL2002!)
 • Oprava: Řídicí kódy Vložit číslo kapitoly: Opraveny texty dialogu nl
 • Oprava: Dialog pro textová makra a Definice kláves pro zvláštní znaky měl chybu v návrhu, která byla vidět ve WinPacku: nadpisy dialogu byly zobrazeny zmršeně. Kromě toho Definice kláves pro zvláštní znaky se již v nadpisu dialogu nezmiňoval, ale jen jeho rubrika. Při redesignu dialogu byly obě tyto chyby opraveny. K tomu navíc neukazuje dialog pro Definice kláves pro zvláštní znaky již žádné podivné bílé plochy.

  Starý dialog:

  Definice kláves pro zvláštní znaky (staré)

  Nový dialog:

  Definice kláves pro zvláštní znaky (SL2006)

 • Novinka: Při použití dialogu pro textová makra se objevuje před smazáním makra tímto dialogem bezpečnostní dotaz.

  definovat makro (SL2006)

  změnit makro (SL2006)

 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
Editace textových stylů Editace textových stylů (TEXTSTYL.CXM)6.05 [01.12.2005]
 • Oprava: Výběr znakové sady: Při kliknutí na Smazat vše ve fontovém dialogu, když není načtené žádné písmo, neobjevuje se již nesmyslné hlášení Plná paměť, ale odpovídající chybová hláška.
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
Toolbox PLUS Toolbox PLUS (TOOLBOXP.CXM)6.03 [01.12.2005]
 • Novinka:
  Toolbox PLUS Modul sice měl infodialog, který se dal vyvolat stiskem [Ctrl][Alt][Shift], to ale nebylo nijak intuitivní a navíc to nebylo dokumentováno. Nyní má modul v povelovém poli informační ikonu, kterou se dá vyvolat standardní infodialog.
 • Oprava: Kontrolor verzí je nyní plně podporován.
Přepnutí barva-šedá Přepnutí barva-šedá (COL_GREY.CXM)7.04 [07.12.2005]
 • Novinka: Wenn gleichzeitig Calvin geladen ist, erscheint eine Fehlermeldung.

  Anderes Modul gefunden

 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externí moduly ikonu monitoru s lišty souřadnic.
Kontrolor verzí Kontrolor verzí (VERZE.CXM)
2.00 [17.09.2005]:
 • Novinka: [257] Kontrolor verzí Kontrolor verzí je nyní modul CXmy s vlastní ikonou.
1.15 [30.06.2005]:
 • Tlačítka HELP nyní vyvolávají opět správné stránky z manuálu na webové stránce.
1.14 [29.06.2005]:
 • Novinka: [256] Rozpoznává se a hláší podstatně více DEMO a Lite verzí.
 • Oprava: [254] Infodialog byl opraven a aktualizován.
 • Novinka: [213] Kontrolor zapisuje do souboru UPxxxxxx.DAT i verzi Calamusu, takže na webové stránce mohou být vytvořeny přesnější návrhy na update.
 • Novinka: Od této verze je vyžadován SL2003 R3.
 • Novinka: Kontrolor verzí se před vlstním průběhem kontroly explicitně ještě jednou ptá, jestli se moduly mají nyní zkontrolovat.


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE tiskárny moduly filtry príplatkové produkty


system
  Calamus SL 2006 (CALAMUS.PRG)2006 R1 SYSTEM [20.12.2005]
 • Novinka: CXMY.CLL: Moduly CXmy mhou nyní mít uložen vlastní soubor SET ve formátu Calamus-SET. Binární soubory parametru se již nezapisují.


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE tiskárny moduly system príplatkové produkty


filtry
Nové filtry: Systemové náhledové filtry: Datové formáty Calamusu: Import písem: Ostatní importní/exportní filtry: Ostatní importní a exportní filtry textu:

Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE tiskárny moduly system filtry


príplatkové produkty

Tyto příplatkové produkty najdete po zveřejnění Calamus SL2006 R1 ve své heslem chráněné servisní oblasti Můj Calamus, pokud máte nárok na aktualizaci těchto příplatkových produktů.

Pokud ocekáváte aktualizaci zde uvedených modulů, ale nenašli jste ji, může to být tím, že vaše verzeje příliš stará. V tom případě potřebujete upgrade na aktuální verzi. V nabídce va vaší servisní oblasti Můj Calamus si můžete nechat tuto nabídku navrhnout.

Bridge 7 PRO Bridge 7 PRO (BRIDGE7.CXM)6.10 [22.12.2005]
 • Verze pro SL2006
 • Oprava: Přehozené popisy Od a Do byly v exportním dialogu opraveny. cs
Bridge 7 lite Bridge 7 lite (BRIDGE7L.CXM)6.10 [22.12.2005]
 • Verze pro SL2006
 • Oprava: Přehozené popisy Od a Do byly v exportním dialogu opraveny. cs
Skládačka Skládačka (GRIDPLAY.CXM)6.03 [30.11.2005]
 • Modul podporuje (konecne) úplne kontolor verzí.
Manažer souřadnic Manažer souřadnic (COORDINA.CXM)2.05 [13.12.2005]
 • Modul úplně podporuje (konecně) kontrolor verzí.
LIBerty LIBerty (LIBERTY.CXM)1.07 [21.09.2005]
 • Novinka: SL2006-Version.
 • Novinka: [180] Je-li ve schránce jen jeden objekt, který ale není selektovaný, může být nyní bez chybového hlášení Žádný objekt není vybrán přesunut nebo zkopírován do dokumentu.
Positioner Positioner (POSITION.CXM)2.09 [20.12.2005]
 • Novinka: SL2006-Version
 • Novinka: WJe-li ve schránce jen jeden objekt, který ale není selektovaný, může být nyní bez chybového hlášení Žádný objekt není vybrán přesunut nebo zkopírován do dokumentu.
 • Novinka: Dialog Umisťování a otácení nyní akceptuje zadávání proměnných (X,Y,DX,DY) i malými písmeny.
 • Novinka: Demoverze ukazuje nyní i názvem modulu, že se jedná o demoverzi.
 • Novinka: Při pokusu nacíst více verzí Positioneru najednou se objaví smyslupné chybové hlášení.
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
 • Oprava: [219] Názvy souboru konstruktorů dostávají automaticky koncovku .CON, nebyla-li zadána uživatelem.
 • Oprava: [203] Název dialogu pro nacítání konstruktorů byl chybný (Uložit).
 • Novinka: [335]
  Positioner-povelové pole: mnohonásobné kopie Modul dostal ikonu pro uložení parametrů a již není zařazen do ukládání parametrů Calamusu v menu Možnosti - uložit nastavení.
 • Novinka: [290] Dialog Definovat konstruktory má nové tlacítko Standard, kterým se vyberou první ctyři z možných parametrů.

  Definovat konstruktory

 • Oprava: Menší textové korektury. fr
SAR (modul hledání a nahrazování) SAR (modul hledání a nahrazování) (SAR.CXM)1.03 [13.12.2005]
 • Release pro SL2006
 • Modul podporuje (konecně) úplně kontolor verzí.
Selekce Selekce (SELECT3.CXM)3.13 [12.12.2005]
 • Oprava: Modul podporuje (konecně) úplně kontolor verzí.
Přepnutí barva-šedá Přepnutí barva-šedá (COL_GREY.CXM)7.04 [07.12.2005]
 • Novinka: Wenn gleichzeitig Calvin geladen ist, erscheint eine Fehlermeldung.

  Anderes Modul gefunden

 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externí moduly ikonu monitoru s lišty souřadnic.
V-objekty V-objekty (V_OBJECT.CXM)1.25 [14.12.2005]
 • Novinka: Modul ukazuje v dialogu externích modulů svou ikonu a verzi.
 • Oprava: Modul již nevyžaduje tolik výpocetního casu.
WMF/EMF import a export WMF/EMF import a export (WMF_EMF.CXV)1.05 [12.12.2005]
 • Oprava: Modul für SL2006 angepasst.
 • Oprava: Opravena historie souborů.
 • Oprava: Export-Crash behoben (Export noch immer unsauber!).
top top

© 1998–2020 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?