This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calamus SL2006: Nyheter i oppdatering R 8

Calamus SL2006

Her finnes detaljerte informasjoner om oppdateringen av Calamus SL2006 fra Calamus SL2006 R7.

Status: (15.06.2011)

Denne oppgraderinen inneholder nye funksjoner og kommer også med viktige feilrettinger.

(Numrene i noen beskrivelser peker til vårt Bug Tracking System.)

SL2006 R8 arkivene inneholder fulle installasjoner for SL2006 R8!Calamus.SET Calamus.EXE Skriverdrivere Moduler System Drivere Tilleggsprodukter


Calamus.PRG
  Calamus SL 2006 (CALAMUS.PRG)2006 R8 PRG [14.06.2011]
 • Nytt: [93] Kombinasjonstastene er omarbeidet og viser nå alle tastene i utvidet form. Det vises også flere linjer. TXT-Eksport foreslår filnavnet CALAMUS_CKT.TXT.

  Tastekombinasjoner dialog

 • Nytt: [228] Calamus tilbyr nå andre moduler å kalle opp Flytte Sider- funksjonen fra Sidemodulen.
 • Nytt: Liteutgaven støtter nå RTF-forhåndsvisning i Calamus-filvalg.
 • Feilrettinger: [578] Interne tekstlinjaler og teksstiler er ikke lenger merket med piltegn men med tegnet >.
 • Feilrettinger: [586] Rastergrafikk- konvertering til alle farger viser en animert muspeker.
 • Feilrettinger: [595] CDK-konvertering fra dobbel- til enkeltsider lager ikke lenger korrupte sidenavn.
 • Feilrettinger: [596] Korrupte stammsider forårsaker ikke lenger krasj når disse konverteres til dobbeltsider.
 • Feilrettinger: [615] Rammemodus lagres endelig i CALAMUS.SET.
 • Feilrettinger: Calamus benytter ikke lenger LineA (og skulle derfor fungere med fVDI og Aranym).
 • Feilrettinger: Den generiske Calamus-Infodialogen bruker oppdaterte URLer for å peke til modulprodukter og manualsider.
 • Feilrettinger: Flere feilmeldinger ved fullt minne.


Calamus.PRG Calamus.EXE Skriverdrivere Moduler System Drivere Tilleggsprodukter


Calamus.SET
  Calamus SL 2006 (CALAMUS.PRG)2006 R8 SET [14.06.2011]
 • Feilrettinger: [615] Rammeproduksjonsmodus er endelig lagret i CALAMUS.SET gemerkt.


Calamus.PRG Calamus.SET Skriverdrivere Moduler System Drivere Tilleggsprodukter


Calamus.EXE
  Calamus WinPack (Calamus.exe)4.1.0 [21.02.2010]
 • Nytt: Spooler Timeout- verdien er nå forhåndsinnstilt til 99 sekunder for å unngå timeout ved fargeutskrifter og store datamengder.
 • Feilrettinger: [630] , [632] Calamus krasjer ikke lenger ved side-output i dokumentvinduer.


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE Moduler System Drivere Tilleggsprodukter


Skriverdrivere


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE Skriverdrivere System Drivere Tilleggsprodukter


Moduler
CXmy Editor CXmy Editor (CXMYEDIT.CXM)4.00 [12.04.2011]
 • Nytt: Der CXmy-Editor zeigt (in blauer Schrift) an, welche CXmy-Module Befehlsblöcke verwalten.
 • Nytt: Die Standardfenster vom CXmy-Editor werden jetzt sinnvoller platziert.
 • Nytt: Unter Windows ist die Infozeile in allen CXmy-Editor-Fenstern besser lesbar.
 • Nytt: Funktionsicon-Felder in Befehlsblöcken, die für momentan nicht geladene CXmy-Module reserviert sind, werden im Befehlsblock-Editorfenster grau markiert.
 • Nytt: Die Einstellungen des CXmy-Editors werden immer automatisch am Programmende von Calamus oder beim Abmelden des Moduls gesichert, falls nötig.
 • Nytt: Die Einstellungen werden nicht mehr in .SET-Dateien, sondern in .PAR-Dateien gesichert (weil das verwendete Setup-Dateiformat binär ist).
 • Nytt: Der CXmy-Editor speichert nicht mehr die Einstellungen anderer CXmy-Module, weiterhin aber automatisch auch die Einstellungen seiner Funktionsbibliothek CXMY.CLL.
 • Feilrettinger: Wird ein CXmy-Modul in einen neuen Befehlsblock verschoben, übernimmt es automatisch die Verwaltung dieses Befehlsblocks.
 • Feilrettinger: Wenn ein CXmy-Modul einen Befehlsblock verwaltet, aber kein eigenes Funktionsicon in dem Befehlsblock hat, wird die Zuordnung der Verwaltung beim Abmelden des Moduls oder am Programmende korrigiert.
Dokumentomformer Dokumentomformer (DOC_CONV.CXM)6.13 [29.09.2009]
 • Nytt: Dokumente fra MGI Calamus Publisher v2.0 gjenkjennes (men blir ikke konvertert).
FrankLIN FrankLIN (FRANKLIN.CXM)2.38 [12.11.2008]
 • Feilrettinger: [599] FrankLIN bruker alltid aktuell systemsti for beregning av kurver (CK*-data).
Navigator Navigator (NAVGATOR.CXM)1.50 [06.05.2010]
 • Nytt: Flest elementer i Navigator-listen kan nå justeres og endres i farger. For dette finnes en egen dialog.

  Definer farge/mønster

 • Nytt: Navigatorinnstillingene blir alltid lagret automatisk. Dette frigjør en plass for ikon som blir gjenbrukt for fargeoppsett-dialogen.

  Definer farger

 • Nytt: [62] I Ikonmodus viser nå Navigator de virtuelle sidetallene i en annen farge (fysiske sidenumre vises fremdeles i sort eller i koordinatvinduet).
 • Nytt: [228] Sider kan nå flyttes ved å bevege Navigatorlinjalen (Sidemodulen versjon v7.18 må da lastes inn).
 • Feilrettinger: [311] Forhåndsvisningsidene i dokumentvinduet blir ikke lenger skadet når Wopper justerer størrelsen av dokumentvinduene.
 • Feilrettinger: [326] , [477] Blading i Navigatorlinjalen er mye mer intuitiv.
Notio Notio (NOTIO.CXM)2.04 [14.04.2010]
 • Nytt: [239] Ved å doppelklikk på et inslag i oversikten leder da til riktig dokumentside og aktuell ramme blinker.
Rammer Rammer (RAMMER.CXM)6.09 [16.04.2010]
 • Feilrettinger: [586] Rasterbilde-ramme som omformes til CMYK- farge/ sted viser en animert muspeker.
 • Feilrettinger: [591] Ved forsøk på å optimere størrelsen til beskyttede rasterbilde-rammer, blir det ikke vist noen tullete feilmeldingen lenger.
Side/Lagen editering Side/Lagen editering (SIDE.CXM)7.18 [29.04.2010]
 • Nytt: [228] Modulen for sideflytting kan oppkalles av andre moduler (f.eks. Navigator) eller Calamus.
 • Feilrettinger: [594] For lange stammsidenavn vises ikke lenger som søppel.
Tekst Tekst (TEKST.CXM)6.13 [15.04.2010]
 • Feilrettinger: [578] Interne tekstlinjaler er ikke lenger merket som et piltegn i dialogoversiken men med tegnet >.
Tekststileditering Tekststileditering (TEKSTIL.CXM)6.08 [15.04.2010]
 • Feilrettinger: [578] Interne tekststiler er ikke lenger merket som piltegn i dialogoversikten men med tegnet >.
Vektorgrafikkeditor Vektorgrafikkeditor (VECTOR.CXM)6.05 [26.04.2010]
 • Feilrettinger: [634] I vektorredigerings-modus kan ikke aktuell dokumentside lenger blir endret.


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE Skriverdrivere Moduler Drivere Tilleggsprodukter


System


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE Skriverdrivere Moduler System Tilleggsprodukter


Drivere


Calamus.PRG Calamus.SET Calamus.EXE Skriverdrivere Moduler System Drivere


Tilleggsprodukter
top top

© 1998–2020 invers Software. Alle rettigheter innehas. | Databeskyttelse
Spørsmål om denne siden? | Fant du noen oversettelsesfeil?