This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calamus: Více než jen zlomový systém

Calamus SL 2015

Calamus je daleko více než jen rámečkově orientovaný zlomový program, kterým můžete na stránku umisťovat obsahy rámečků. Calamus má vysoký stupeò integrace díky výkonným nástrojům pro zpracování textů, obrázků a grafiky. Proto můžete upravovat vektorové grafiky přímo v Calamusu na stránce, bez nutnosti přechodu do jiné aplikace a v kontextu zasazení grafiky do stránky. Typy rámečků mohou být převáděny z jednoho do druhého, aby se jejich obsah mohl zpracovávat na jiné úrovni. (Např. převod textu do vektorové grafiky a následující změny tvaru posunem kotevních bodů). Maskování libovolných rámečků (např. pro vykrytí pozadí) se může dělat přímo na stránce. S odpovídajícími moduly lze i zpracování obrazu provádět přímo na stránce, generovat čárové kódy a trojrozměrné stereogramy. S modulem Calipso je dokonce možný i import PostScriptových souborů!

Vedle těchto jedinečných vlastností má Calamus přirozeně také velmi pružné mikro a makrotypografické funkce stejně jako výkonné zlomové nástroje. Ke zvýšení produktivity se dá téměř libovolný sled operací a pracovních kroků uložit a vyvolat zvolenou kombinací kláves. Pro pořizování a zpracování textu je k dispozici komfortní textový editor, ve kterém se mohou vkládat, vytvářet a editovat také řídicí kódy pro sazbu (textová pravítka, textové styly, kerningové informace a podobně).

Schaue Dir das Kapitel Tutorial an, um einen Einblick in die ungewöhnliche, aber sehr effektive Bedien-Oberfläche von Calamus zu bekommen. Es lohnt sich!

Díky modulární architektuře programu si můžete jeho funkční rozsah individuálně doplòovat načtením příslušných modulů.

Přečtěte si více o Calamusu, jehož kreativita jde vlastní cestou.

Náš aktuální ceník je k dispozici zde na webu. K objednávce můžete použít pohodlnou možnost přes internet! Také demoverze je zde k dispozici.

Chcete vědět více? Máte další otázky? Nerozpakujte se a kontaktujte se s námi, nebo našimi partnery!

top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?