This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Align Tools

Align Tools

Align Tools · Koupit · PayPal · Názory uživatelů · Funkce · Demo · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Align Tools (vyžaduje minimálně Calamus SL 2015): Aktuální číslo verze je 2.08.

Align-Tools

Jednou z výhod Calamusu je jeho vysoká přesnost, sahající daleko přes rozlišení osvitovky. Kdo konstruuje moho dokumentů, jistě ocení neuvěřitelnou bohatost funkcí modulu Align-Tools, který je vhodné ještě doplnit modulem Positioner. Ten nabízí téměř vše potřebné pro přesné umístění jakýchkoliv rámečků kamkoliv. Ať už se jedná o srovnání rámečků podle středů, nahoru nebo dolů, zrcadlení podle libovolné osy, rotování podle libovolného bodu, Positioner to umožňuje.

Align-Tools představují další nástroj ke vzájemnému adjustování vícerých rámečků. To samozřejmě není všechno. Nejlepší je vzít si oba tyto moduly současně!

Modul invers Align-Tools umožňuje vzájemné polohování rámečků nejrůznějším způsobem. K tomu patří zarovnávání, rozmisťování a dláždění rámečků.

Všechny operace se mohou vztahovat vzhledem ke stránce, i vzhledem k rámečku. To umožňuje například dláždění nebo rozdělení rámečků uvnitř rámečkem označené oblasti stránky. Díky integrované funkci UNDO se dají všechny operace odvolat.


Rovnani V povelovém poli rovnací nástroje jsou k dispozici flexibilní nástroje pro vzájemné zarovnávání rámečků. V horní části pole si můžete vybrat způsob, jakým se mají rámečky srovnat (doprava/doleva, nahoru/dolů, na střed). I z Pozicionéru známé vztažné body jsou podporovány. Spodní část povelového pole slouží k určení, kam se bude zarovnávat. I zde se dá odděleně určit svislé a vodorovné zarovnání nezávisle na sobě. (vpravo/vlevo, nahodu/dolů, na střed nebo vztažný bod).

Rozmistit

V povelovém poli rozmístit do vzdálenosti jsou funkce k rozmístění rámečků na stránce, nebo uvnitř části stránky. První sloupec slouží ke svislému, druhé k vodorovnému rozmisťování. I zde se dá zadat, kam se má rozmisťovat a k čemu se bude vztahovat nastavená vzdálenost. Vedle rozmístění vpravo/vlevo, nahoru/dolů a na střed lze použít opět i vztažné body definované v Positioneru.

Třetí sloupec určuje režim rozmístění. Určuje se jím, kde se mají rámečky po provedení operace nacházet. Přitom je možné rámečky nechat zarovnat doleva/doprava nebo na střed jiného rámečku. Pokud není vztažný rámeček vybrán, vztahují se operace vzhledem ke stránce.


Rozdelit sirku/vysku

V povelovém poli Rozmístit se zadáním šířky a výšky poskytují Align-Tools funkce k rozmístění rámečků do zadané vzdálenosti. K tomu patří rovnoměrné rozmístění rámečků do zadané šířky nebo výšky, nebo přes celou výšku či šířku celé stránky, rámečku, nebo nastavenou vzdálenost.

V první řádce povelového pole jsou přepínače rovnoměrného horizontálního nebo vertikálního rozmístění rámečku přes cílový rámeček nebo celou stránku.

Ve druhé a třetí řádce jsou přepínače k rovnoměrnému horizontálnímu nebo vertikálnímu rozmístění rámečku na dole nastavenou šířku nebo výšku. Přitom se rámečky mohou volitelně rovnat doleva/doprava, nahoru/dolů nebo centrovaně do zadaného prostoru.


Dlazdit V povelovém poli Dláždit &náhoda poskytuje invers Align-Tools i různé funkce ke dláždění rámečků. Tím je možné pravidelně nebo náhodně vydláždit zadaný prostor rámečky. Protože i zde je možné zvolit referenční rámeček, do kterého se mají rámečky umístit, je možné vydláždit nejen celou stránku, ale i libovolnou oblast.

Parametry pro pravidelné dláždění se dají pružně přizpůsobit. Mimo jiné se dá ručně nebo automaticky nastavit potřebný počet kopií a dlážděným rámečkům se dá nastavit přesah.

Funkce Náhodné dláždění zve k experimentům. Zde se dá až 9999 kopií (podle nastavení v dialogu virtuálních nebo fyzických) nebo zdrojové rámečky náhodně rozmístit po stránce nebo na ploše cílového rámečku. Nastavit se dá i vodorovné i svislé protažení a umístění (popředí/pozadí). To vše lze také ponechat náhodě.

top top

© 1998–2022 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?