This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Align-Tools

Align-Tools

Align-Tools · Kopen · PayPal · Mening gebruikers · Functies · Demo · Handboek · Nieuws · History ·  
Align-Tools (heeft tenminste nodig: Calamus SL 2015): Het actuele versienummer is 2.08.

Align-Tools

Een van de sterke kanten van Calamus is de maatnauwkeurigheid, die ver boven de belichterresoluties uitgaat. Wie veel documenten construerend vormgeeft, zal de ongelofelijke hoeveelheid functies van de modules Positioner en Align-Tools op waarde weten te schatten. Positioner biedt u alles wat u nodig heeft om frames hoe u maar wilt, waar u maar wilt, exact te plaatsen. Of u naar het midden van frames of rechtsonder wilt uitlijnen, om scheve spiegelassen gespiegelen, of op vaste afstand van een vrij aangrijpingspunt roteren, met Positioner kan het allemaal.

De Align-Tools doet daar nog een stapje bovenop en biedt vele werktuigen, om meerdere frames t.o.v. elkaar of t.o.v. ander aangrijpingsgrootheden uit te lijnen. Dat is natuurlijk nog lang niet alles. Het beste kunt u meteen beide modules nemen!

Die invers Align-Tools maakt de onderlinge plaatsing van frames op de meest uiteenlopende wijzen mogelijk. Daartoe behoren het uitlijnen, verdelen en het 'tegelen' van frames.

Alle operaties kunnen betrekking hebben op zowel de pagina als op een frame. Dit maakt bijvoorbeeld het tegelen of de verdeling van frames in een door een frame gemarkeerd paginadeel mogelijk. Door de geïntegreerde undo-functie kunnen alle operaties weer ongedaan gemaakt worden.


Uitlijning

In het commandoveld Uitlijningsgereedschap staan flexibele instelmogelijkheden ter beschikking voor het uitlijnen van frames naar elkaar. In het bovenste deel van het veld kunt u aangeven welk punt van het geselecteerde frame uitgelijnd moet worden (rechts/links, boven/onder, het midden). Ook de van Positioner bekende aangrijpingspunten worden indien gewenst ondersteund. Het onderste gedeelte van het commandoveld dient ter bepaling van waarnaar de frames gericht moeten worden. Ook hier kan de vertikale en horizontale uitlijning apart worden ingesteld (rechts/links, boven/onder, het midden of het aangrijpingspunt).


Verdelen

In het commandoveld Verdelen met frameafstand bevinden zich de functies voor het verdelen van frames op de pagina of binnen een paginadeel. De eerste kolom dient voor de vertikale, de tweede voor de horizontale verdeling van frames. Ook hier kan aangegeven worden, waarop de ingestelde afstand betrekking moet hebben. Naast rechts/links, boven/onder en naar het midden, kunnen ook hier weer de aangrijpingspunten van Positioner gebruikt worden.
De derde kolom van het commandoveld bepaalt de verdelingsmodus. Met de verdelingsmodus wordt vastgelegd, waar de verdeelde frames zich na de operatie moeten bevinden. Daarbij is het mogelijk de geselecteerde frames links-/rechtslijnend of t.o.v. het midden van een ander frame te plaatsen. Als geen ander frame als referentie wordt genomen, dan heeft de operatie betrekking op de pagina.


Verteilen Breite/Höhe

In het commandoveld Verdelen met breedte/hoogte staan de invers Align-Tools functies voor het verdelen over een voorgegeven afstand ter beschikking. Daartoe behoren het gelijkmatig verdelen van frames over de totale breedt of hoogte van de pagina, een frame of een instelbare afstand.

In de eerste regel van het commandoveld bevinden zich de schakelaars voor het gelijkmatig horizontaal of vertikaal verdelen van frames over een doelframe of de pagina.
In de tweede en derde regel bevinden zich de schakelaars voor de gelijkmatige horizontale en vertikale verdeling van de frames over de onder ingestelde breedte of hoogte. Daarbij kunnen de frames naar believen links-/rechtslijnend, boven-/onderlijnend of gecentreerd over de gekozen afstand verdeeld worden.


Kacheln

In het commandoveld Tegelen & toeval stelt de invers Align-Tools ook enkele functies voor het tegelen met frames ter beschikking. Daarmee is het mogelijk frames geordend of toevallig te tegelen. Omdat ook hier een doelframe gekozen kan worden waarbinnen de tegelframes gelegd worden, is het mogelijk om niet alleen pagina's maar ook willekeurige gebieden binnen een pagina met tegelframes te vullen.
De parameters voor het geordend tegelen kunnen flexibel aangepast worden. Onder andere kan het aantal van de benodigde kopieen naar keuze handmatig of automatisch bepaald worden, voor de tegelframes kan een overlapping ingesteld worden, enz.

De functie toevallig tegelen nodigt uit tot experimenteren. Hier kunt u tot 9.999 (naar gelang de instelling in de kopieerdialoog virtuele of fysieke) kopieen van bronframe(s) toevallig over het doelframe verdelen. Ook de horizontale en vertikale uitrekking, evenals de framelaag (voor-/achtergrond) van de kopieen kan men aan het toeval overlaten.

top top

© 1998–2022 invers Software. Alle rechten voorbehouden. | Gegevensbescherming
Vragen over deze pagina? | Vertaalfouten over deze pagina gevonden?