This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Filtr

Filtr

Filtr · Koupit · PayPal · Názory uživatelů · Funkce · Demo · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Filtr (vyžaduje minimálně Calamus SL 2006): Aktuální číslo verze je 4.09.

Důležitý nástroj ke zpracování obrazu digitální filtrací. Z rámečku jakéhokoliv typu vytvoří rastrový obrázek zpracovaný příslušným digitálním filtrem. V základní dodávce jsou filtry: Rozmazání, Zaostření, Reliéf, Otáčení, Šum, Frekvenční rastr a další. U filtrů se dá nastavit velikost oblasti až do 255 obrazových bodů a intenzita, další parametry jsou podle konkrétního filtru.


S modulem Filtr dostanete tyto filtry:
Dithering - frekvenční rastr Filtr Dithering vytváří z daného rámečku obrázek rastrovaný frekvenčním rastrem v libovolném rozlišení. Gradace výsledku je určena křivkami nataženými do modulu LINEARITY. Frekvenční rastr dává podstatně lepší podání detailů ve srovnání s autotypickým rastrem. Ukázka funkce (vlevo autotypický rastr 600 dpi/ 32 lpcm, vpravo frekvenční rastr 600dpi):
Autotypický rastr Frekvenční rastr
Volný filtr Volný filtr obsahuje matici, kterou si můžete sami definovat a podnikat s ní libovolné experimenty. Jako příklad slouží gradient:
Experimentální volná matice
Negativ Filtr Inverze invertuje obrázek - převrací ho do negativu.
Medián Filtr Medián je dobře známý. Vyhlazuje z obrázků lokální extrémy.
Šum Přidání šumu může nejen sloužit k rozbití pruhů v barevných přechodech a podobně, ale dají se tak vytvořit zajímavé struktury připomínající mramor. Na ukázce vidíte vlevo vektorový rámeček, vpravo šumem vznikou strukturu:
Vektorový rámeček Kámen udělaný šumem
Reliéf Jak funguje reliéf je celkem zřejmé. Dá se volit intenzita efektu a směr.
Doostření Doostřovacím filtrem lze zlepšit ostrost skenovaných obrázků. Funguje podobně jako doostření neostrou maskou ve Photoshopu, lze volit poloměr a intenzitu účinku. Vlevo před, vpravo po:
Původní obrázek Doostřený obrázek
Raterizace Filtr Touch je ideální prostředek pro přepočty velikosti obrázků a hlavně pro převedení celé nebo libovolné části stránky do obrázku pro další zpracování. Nejlépe je založit rámeček pro stránkový díl, vymezit jím oblast, kterou chcete sejmout do obrázku, a pak už jen navolíte barevnou hloubku a rozlišení budoucího obrázku.
Rozmazání

Rozmazávací filtr, použitelný pro efekry nejrůznějšího druhu. Dají se s ním dosáhnout jak měkké stíny, tak barevné přechody nerůznějších tvarů, i třeba prostorová koule. Takže nejprve měkký stín uděláme tak, že přes rámeček s textem dáme rámeček pro stránkový díl a do něj napočítáme rozmazaný text. Ten už pak stačí křivkami trochu zesvětlit a strčit pod původní text:

Vytvoření měkkého stínu

Chcete-li vytvořit barevné přechody nejroztodivnějších tvarů a počtů barev - žádný problém. Nejprve si definujte ve vektorovém rámečku přechodové tvary a barvy ...

Vektorově definované opěrné body přechodu

a pak si přes to dejte rámeček pro stránkový díl a do něj si rozmazejte přechod. Poloměr rozmazání se dá volit od 3 do 255 pixlů.

A hotový přechod

Filtr-Přídavný disk #1

5 přídavných filtrů pro as-Filtr: Akvarel, Sprcha, Otáčení, Spirála, Zoom.

Akvarel Filtr akvarel simuluje malbu vodovými barvami. Je výpočetně dost náročný a větší poloměry se mohou počítat velmi dlouho. Počítejte s tím při experimentech. Obrázek vlevo se vyakvareluje do obrázku vpravo - poloměr byl 6 pixlů.
původní obrázek ... a zpracovaný akvarelem
Sprcha filtr Sprcha Filtrem Sprcha můžete docela dobře udělat tvář za sklem ...
sprcha ... ale možná ještě lépe se hodí pro grafické experimenty. Výsledek se dá eventuelně zjemnit rozmazáním filtrem Weich
Otáčení filtr otočení s antialiasingem Filtr Otáčení má oproti otáčecímu modulu Calamusu výhodu, že si pamatuje úhel a je schopen otočit obrázek zpátky. Dále umí i u barevných obrázků generovat antialiasing. Je také o něco rychlejší.
Spirála filtr spirála Filtr Spirála je opět výpočetně náročný. Křivkou vytvořenou v editoru křivek lze průběh natáčení regulovat.
Zoom Filtr Zoom slouží k přepočtu rozlišení obrázků. Výslednou velikost lze pro obě souřadnice zadávat nezávisle v pixlech, dpi, nebo faktoru zvětšení či zmenšení.

Filtr-Přídavný disk #2

7 přídavných filtrů pro as-Filtr: Rozmazání do směru, prostorové otáčení, hrany, koule, polární transformace, stín, vlny.

Rozmazání ve směru Rozmazání do směru umí v nastaveném směru aplikovat rozmazávací filtr lineárně od počáteční do koncové hodnoty.

Rozmazání zprava doleva

Prostorové otáčení> Prostorové otáčení podle osy X, Y a Z.


Hrany Filtr hrany detekuje a zvýrazňuje kresbu kontrastů.

Detekce hran

Promítnutí na kouli Filtr koule promítne cokoliv na kouli. To je všechno.


Polární transformace Polární transformace vám zamotá hlavu.

Zamotaná hlava

Ale taky ji umí zpátky rozmotat:

A zase rozmotaná

Stín Filtr stín udělá na bílé ploše stín okolo barevných ploch v zadaném směru, intenzitě a vzdálenosti.


Vlny Filtr vlny má nastavovací počet vln ve směru X a směru Y, a intenzitu prohnutí.


top top

© 1998–2019 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?