This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Separace barev

Separace barev

Separace barev · Download · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Separace barev (vyžaduje minimálně Calamus SL 2015): Aktuální číslo verze je 7.05.

Tento produkt je obsažen ve standardním vybavení Calamusu SL.


Od verze SL2003 můžete v Calamusu použít pod Windows a Mac OS X novou, na ICC profilu založenou metodu separace barev. Díky tomu jsou nejen CMYKové obrázky na obrazovce podstatně barevně věrnější, ale také je možno použít tuto metodu místo původních separačních křivek CK7 a bez detailních znalostí metod správné separace barev s dodaným profilem CALAMUS.ICC (nebo jiným CMYKovým ICC profilem podle vaší volby) a dosáhnout tak optimální separace barev při výstupu calamusových dokumentů.

Pracovní dialog separace barev byl nyní vylepšen tak, že můžete jednoznačně volit mezi novým (CALAMUS.ICC) a starým (CK7) způsobem separace barev. Svou volbu můžete také uložit.

Pod Windows a Mac OS X můžete používat separaci na bázi profilu ICC: Pod Mac OS Classic a v TOSových systémech je k dispozici jen stará metoda separace s křivkami (CK7):
Nová separace ICC Stará separace CK7
top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?