Diese Seite nutzt die Möglichkeiten von CSS. Falls Sie dies lesen, ist CSS in Ihrem Browser nicht erlaubt oder verfügbar. Die Seite wird trotzdem funktionieren, sieht aber bei weitem nicht so schön aus. ;-)
invers Software
 

1999-11-03: Nové verze importu T602 a modulů Black2K a Convert (cz)

Ode dneška jsou k dispozici nové verze importního filtru T602 a modulů Convert a Black to K. Import T602 slouží k importu textů ve formátu Text 602 a ASCII textů v libovolném kódování češtiny a slovenštiny. Nová verze umí dlouhé názvy souborů a je přizpůsobena standardům SL 99.

Modul Convert slouží ke konverzi celého calamusového dokumentu mezi všemi existujícími kódováními kódování češtiny a slovenštiny. Nová verze je přizpůsobena standardům SL 99.

Modul Black to K slouží k převodu všech forem černé barvy (RGB, CYM, IHS a C100 Y100 M100 K0) na černou jen v černém výtažku C0 Y0 M0 K100.

Všichni uživatelé, kteří mají tyto moduly zakoupeny, dostanou update zdarma automaticky e-mailem. Pokud by někdo modul nedostal, ať se ozve na mailem nebo faxem.

top top

© 1998–2019 invers Software. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutz
Fragen zu dieser Seite?