This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

2002-08-20: invers Software kupuje práva na Calamus od MGI/Roxio

Povedlo se to, v co už mnozí věrní uživatelé Calamusu ani nedoufali:
invers Software koupil práva na Calamus od MGI/Roxio.

Historie Calamusu

invers se snažil získat copyright na Calamus SL od roku 1995 od firmy DMC. K dohodě bohužel nedošlo, protože DMC prodala kompletní balík Calamus SL a Calamus pro Windows nově vzniklé kanadské firmě invers Software MGI vznikla z dřívější softwarově obchodní firmy ISD resp. DMC Canada, odnože DMC, a zabývala se od svého založení tzv. softwarovými produkty SOHO (Small Office/Home Office). Nejznámějšími masovými produkty MGI byly a jsou PhotoSuite a VideoWave.

V polovině roku 1997 získal invers od MGI vedle práv na vývoj i práva na celosvětovou distribuci Calamusu SL. Zatímco invers úspěšně vydal Calamus SL96 a SL98, pracovalo MGI dále na novém Calamusu pro Windows nazvaném Calamus Digital Publisher 2.0. Tento program nebyl uveden na trh, protože se MGI koncem roku 1998 rozhodlo, že se Calamus do jejich produktové řady nehodí a nemůže být jako produkt vyžadující intezivní podporu dodatečně zastupován.

V tomto okamžiku se invers rozhodl uvést Calamus SL i pod Windows, což konkrétně znamenalo vybavit Calamus startérem aplikačního prostředí pro Windows a přizpůsobit vzhled dialogů více tomuto systému. Od verze SL99 WinPack našel Calamus SL úspěšně své místo i na počítačích s Windows.

Ulf Dunkel z invers Software se pokoušel na jaře 2000 v Torontu získat práva na software Calamus SL a právo distribuce na Calamus Publisher. K tomuto okamžiku šly akcie MGI na burzu a neviděli prostor pro prodej těchto práv. Calamus Publisher mezitím technicky zastaral a licence, na něm se podílející, propadly.

Po převzetí MGI dceřinnou firmou amerického Adaptecu ROXIO Inc. se Ulfu Dunkelovi konečně podařilo na přelomu roku 2001/2002 získat od ROXIIO práva na Calamus SL. Od 26.07.2002 je vlastní invers Software a tím pádem jsou zpět v rukou těch, kdo Calamus SL vyvíjejí.

Budoucnost Calamusu

V době, kdy ještě vlastnila práva na Calamus firma MGI, neměl invers Software dovoleno portovat Calamus SL pod Windows nebo Mac OS. I když tento zákaz již nyní přirozeně neplatí, nebylo by okamžité portování kompletního systému Calamusu, který má několik milionů řádek kódu v C a assembleru smysluplné. Takový přenos by vyžadoval více člověkoroků, aniž by Calamusu něco technicky přímo přinesl. Proto se Ulf Dunkel rozhodl pro tzv. plíživou portaci. Již nyní se některé části systému Calamusu spouštějí pod Mac OS nebo Windows nativně, zatímco jiné ještě používají aplikační prostředí, které umožňuje běh původního kódu systému TOS pod Windows nebo Mac OS.

Jako další kroky před námi stojí nejvýše na seznamu priorit implementace superpřesného 160bitového vektorového výstupu, inovace uživatelského rozhraní a přepracované formátování textu. Nejvyšší prioritu má také přizpůsobení systému Calamusu pro Mac OS. MagicMacX, nové aplikační prostředí pro Calamus pod Mac OS X je již hotovo ve verzi 1.0. Momentálně ještě chybí propojení ovladače systémové tiskárny Mac OS X, aby bylo možno tisknout přímo z Calamusu pod Mac OS X s využitím systémových ovladačů. Paralelně bude na webovské stránce nasazen vývojový systém odpovídající známému systému Bugzilla aby měli všichni uživatelé větší možnost ovlivňovat další vývoj. Tento vývojový systém nabízí mimo jiné techniky detailního hlášení chyb s automatickými zprávami o změnách, hlasováním pro zvlášť závažné chyby a stavovymi hlášeními.

top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?