This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Eddie

Eddie

Eddie · Porovnání · Download · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Eddie (vyžaduje minimálně Calamus SL 2015): Aktuální číslo verze je 8.06.

Tento produkt je obsažen ve standardním vybavení Calamusu SL.


Textový editor pro Calamus, větší bratr Eddie light. Velmi doporučitelný pro složité operace s textem, databázové publikování, sazbu tabulek, ale lze jím dokonce i zkonvertovat tabulky z Excelu do HTML.


První povelové pole poskytuje důležité nástroje k otevření Eddieho textového okna, nalití textu zpět do textového rámečku, ale i komunikaci s okolním světem přes schránku GEM, která v případě SL 99 Windows-Packu spoluiracuje se schránkou Windows. V tomto povelovém poli lze editovat a vkládat řídicí povely. Najdete zde také velmi důležitý nekonečný Undo rekordér, který může po krocích vrátit zpět všechny změny, které jste v textu udělali!

Ve druhém povelovém poli najdete ikony pro simulaci kliknutí myši a stisk kláves, které se hodí při konstrukci vlastních klávesových maker. Kliknutím na ikonu lupy se otevře okno s nejmocnějším nástrojem Eddieho - okno pro hledání a nahrazování libovolně (!) dlouhých textových bloků a i těch nejsložitějších hledacích a nahrazovacích algoritmů. V povelovém poli najdete dále správu komentářů, blokové operace a převodník VERZÁLKY - minusky, samozřejmě správně fungující podle pravidel dané jazykové mutace Calamusu. Nepřehlédněte: Eddie umí i nespojité bloky! V textu lze označit libovolný počet nezávislých míst a na všechny takto vzniklé bloky aplikovat nějakou operaci (nebo jen na právě aktivní blok!).

Funkce hledání a nahrazování jdou u Eddie ho daleko dál, než byste si dokázali představit i u specializovaného textového procesoru. Jednak lze mít libovolný seznam akcí, ze kterých lze vybrat ty, které se v konkrétním případě mají (současně) provést, jednak lze tento seznam ukládat a načítat. Proto lze mít připravené seznamy akcí pro různé účely.

Síla hledacích a nahrazovacích akcí spočívá v možnosti definovat náhradníky a určit, co budou nahrazovat. Tento náhradník se stává jakousi proměnnou, kterou lze po naplnění konkrétním obsahem zkopírovat na výstup. V praxi to můžeznamenat třeba:

  • Najdi text začínající velkým písmenem, neobsahující konec řádky a končící dvojtečkou, dej před něj tučný styl a za něj styl pro obyčejný text.
  • Najdi všechna jednotlivá písmena, která mají před i za sebou mezeru a mezery za písmenem vyměň na pevnou mezeru (čili jinými slovy připojení jednoznakových spojek a předložek k následujícímu slovu)
  • Najdi všechna čísla následovaná returnem a mezi číslo a return dej tabulátor (zaražení čísel doprava u obsahů a ceníků)
  • Smluvený textový znak (třeba $1) vyměň za textový styl 'Název firmy' (databázové publikování - jednotlivá pole exportovaných dat začínají smluveným znakem, který se v Eddiem vymění za příslušné řídicí kódy)
  • Najdi třetí text v odstavci uzavřený do uvozovek a vlož před něj tabulátor

Třetí povelové pole slouží především pro nastavení všeho druhu, kterými můžete řídit vzhled Eddieho. Eddie má tři základní způsoby zobrazení řídicích kódů v textu. Tyto, již smysluplně přednastavené způsoby, můžete podle svých potřeb měnit. Stejně tak lze nastavit chování textového okna na konci textu a lámání řádek. Protože se nejrůznější prvky ukazují v okně barevně, nabízí příslušný dialog (vyvolávaný ikonou palety) možnost libovolně definovat jejich barvy. Dále lze nastavit přepisovací a vkládací režim a přepisování aktivního bloku tak, jak je to zvykem v macovských a windowsovských programech.

Konečně poslední povelové pole slouží k zakládání, spravování a editaci Eddieho textových maker. Funguje to vlastně stejně, jako textové makra v Calamusu.
top top

© 1998–2021 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?