This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Merge

Merge

Merge · Koupit · PayPal · Názory uživatelů · Funkce · Demo · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Merge (vyžaduje minimálně Calamus SL 2006): Aktuální číslo verze je 4.20.

Modulem Merge můžete vytvářet poloprůhledné maskování, měkké přechodové masky a směšování obrazů. Dále umožňuje kontrolu barevných separací a propauzování rámečků.

Merge: infodialog

Činnost modulu probíhá tak, že se do jednoho originálu zamíchá libovolné množství přísad podle řízení libovolného množství masek. Originál je buď nejvrchnější, nebo nejspodnější selektovaný rámeček. Ostatní selektované rámečky tvoří dohromady masku, nenaselektované rámečky nacházející se alespoň částečně na ploše vymezené originálem tvoří přísadu.

Protože z originálu, masky, i přísady lze při směšování použít jen určité výtažky a jiné nepoužít vůbec, nebo konstantní hodnotou, je tu volné pole k experimentům. Jako vedlejší produkt lze Merge použít i ke kontrole separací barev.

Merge

Povelové pole modulu Merge nabízí kromě hlavní funkce ještě ikonu pro přímé vyvolání dialogu separací, editoru křivek a zjištění či nastavení parametrů obrázku.

top top

© 1998–2018 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?