This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calamus lite edition: Technické požadavky

hardwarové požadavky | Rozdíly oproti plné verzi | Doporučení uživatelů
Windows Windows:
98/ME fungují, NT 4.0/2000/XP doporuceno. Výkon procesoru doporucen od 500 MHz výše.
Mac OS X Mac OS X:
od 10.3 s MagiCMac X (není soucástí dodávky!), výkon procesoru od 700 MHz.
Mac OS Classic Mac OS Classic:
Mac OS od 7.6 do 9.2 s MagiCMac (není soucástí dodávky!) lze doporucit jen omezeně!
Nelze použít nativní funkce pro kalibraci obrazovky, separaci barev, rychlé pakovací rutiny a podobně!
Výkon procesoru doporucen od 100 MHz.
TOS TOS:
Výkonné TOS systémy (Atari TT, Falcon, Hades, Milan atd.) a jejich deriváty a emulace (STEmulator, MagicPC atd.) lze doporucit jen omezeně!
Nelze použít nativní funkce pro kalibraci obrazovky, separaci barev, rychlé pakovací rutiny a podobně!
Hardware

Pro všechny:
Vyžaduje min. 30 MB diskového prostoru a min. 64 MB RAM pro Calamus, místo na disku a RAM doporuceno co nejvíce.

Rozlišení obrazovky:
min. 800x600 pixlů, 256 barev nebo truecolor (doporuceno).

top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?