This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calamus SL liteutgave: Tekniske krav

Tekniske krav | Hva gjør den til liteutgave? | Brukeranbefaling
Windows Windows:
98/ME; men vi anbefaler NT 4.0/2000/XP og minst 300 MHz Pentium CPU.
Mac OS X Mac OS X:
Mac OS X v10.2 eller høyere og minst 700 MHz CPU samt MagiC Mac X v1.0.0 eller høyere som må kjøpes separat.
Mac OS Classic Mac OS Classic:
Mac OS fra versjon 7.6 og videre (til Mac OS 9.2) anbefales med forbehold!
Ingen integrerte funksjoner for skjermkalibrering, fargeseparasjon, hurtige kompresjonsrutiner m.v. er mulig!
Minimum 100 MHz CPU.
TOS TOS:
Hurtige TOS systemer (Atari TT, Falcon, Hades, Milan m.v., så vel som kompatible emulatorer som STEmulator eller MagiC PC, m.v., anbefales med forbehold!
Ingen integrerte funksjoner for skjermkalibrering, fargeseparasjon, hurtige kompresjonsrutiner, m.v., er mulig!
Hardware

Generelt:
Maskinvare: CD-ROM leser, minst 32 MB harddiskplass og 32 MB RAM. Det anbefales størst mulig harddiskplass og RAM for best mulig ytelse.

Skjermoppløsning:
Grafikk-kort med minst 800 x 600 pixels oppløsning, skjermfargedybde 256c eller TrueColor (anbefalt).

top top

© 1998–2024 invers Software. Alle rettigheter innehas. | Databeskyttelse
| Fant Du noen oversettelsesfeil?