This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calvin

Calvin

Calvin · Demo · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Calvin (vyžaduje minimálně Calamus SL 2015): Aktuální číslo verze je 2.06.

(Tento produkt již není podporován.)Calvin Modul Calvin pro Calamus SL je snem všech grafiků, sazečů a výtvarníků, vytvářejících barevné dokumenty a velmi podstatný příspěvek k pojmu WYSIWYG v oboru barev. Jiste sami znáte situaci, kdy si na obrazovce vyladíte pěknou zářivě modrou barvu, a když se dokument vysvítí, je na chemickém nátisku, nebo v horším případě na několika tisíci výtiscích z ofsetového stroje barva úpně jiná, temná a skoro fialová. Zkušený výtvarník sice ví, že se nesmí řídit dojmem z monitoru a používá tištěné vzorníky barev, ale stejně by raději viděl hned na monitoru barvy správně. No a co teprve když se má tisknout na barevný, nebo recyklovaný papír? Málokdy je zadavatel ochoten zaplatit nějaké zkoušky, jak na šedém a savém papíře dopadne ofsetem tištěná barva, která je na bílé křídě jedovatě zelená až svítivá.

Pro všechny tyto úkoly je tu Calvin. Nejen, že plní samozřejmou funkci kalibrace pro běžný ofsetový čtyřbarvotisk, ale nabízí vedle simulace barvy papíru také vizuální kontrolu účinku separačních křivek, možnost kompenzace nárůstu tiskového bodu, ale dokonce i obrazovkovou simulaci duplex, tripex a kvadruplex, čili tisky dvěma, třemi nebo čtyřmi přímými barvami, kdy základní tiskové barvy C (azurová), Y (žlutá), M(purpurová) a K (černá) jsou použity jako náhradní. Díky Calvinu je možné na obrazovce vidět duplexní tisk například zlatou a modrou včetně zlatomodrých obrázků.

top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?