This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Archová montáž PRO

Archová montáž PRO

Archová montáž PRO · Koupit · PayPal · Názory uživatelů · Porovnání · Demo · Příručka · Zprávy o produktu · Historie ·  
Archová montáž PRO (vyžaduje minimálně Calamus SL 2006): Aktuální číslo verze je 3.53.

Kdo chce své dokumenty vyřazovat do archů profesionálně, potřebuje velký vyřazovací modul archové montáže. Přirozeně jsou podporovány až 32stránkové tiskové archy, stejně jako různá schémata vyřazování. To, že se stránky automaticky vysunují nebo zasunují do hřbetu, aniž by se na dokumentu muselo něco měnit, se rozumí samo sebou. ASCII souborem volně definovatelné skupiny stránek a oltářové skládání stiskem jediné klávesy, to nemá každý. Potřebují to ale všichni.

Modul archové montáže ale řeší i každodenní úkoly, jako je přesný výpočet takového zvětšení, aby se korekturní výtisk vešel presně na konkrétní tiskárnou potištitelnou plochu. To, na co si u Quarku musíte vzít kalkulačku, máte zde zakřížkováním jediného políčka. Modul archové montáže spolupracuje i s OPI manažerem a exportním modulem Bridge, takže vyřazování ani opravdu velkých dokumentů nestojí nic v cestě.


Modul Archová montáž PRO slouží k automatickému stránkově správnému výstupu dokumentových stránek na větší tiskové stránky. Modul přitom nabízí vícerá vyřazovací schémata, která stisknutím klávesy seřadí stránky ve správném pořadí.

Normálně se vyřazování dělá až v tiskárně při tvorbě tiskových forem. Archová montáž modulem Archová montáž PRO ušetří tiskárně tento pracovní krok a může proto šetřit náklady. Modul umisťuje podle schématu vyřazování až 4 dokumentové stránky a jednu výstupní stránku (na tiskárně nebo osvitovce). Seřazení stránek lze přizpůsobit až do 16 dokumentových stránek na jednu tiskovou formu.

Archová montáž PRO

Schémata vyřazování


Seznam Seznam je nejjednodušší vyřazovací schéma v modulu. Zde jsou jednoduše dvě po sobě následující dokumentové stránky vytištěny vedle sebe na jednu tiskovou stránku. Je to užitečné pro kontrolní výtisky.

Sešit Dvojstránkový sešit je ideální schéma pro domácí časopisy, informační brožury, atd. Přitom jsou spolu seřazeny minimálně čtyři stránky tak, že na nejvnějšnějším archu jsou první dvě a poslední dvě strany, další dvě zepředu a další dvě zezadu na druhém nejvnějšnějším archu atd. Archy jsou potom vsunuty do sebe, sešity a sešit je hotový. Aby se i u tlustých sešitů udržela stejná vzdálenost vnějších okrajů sazby od oříznutého kraje papíru, nabízí Archová montáž PRO možnost na vnitřních arších přibližovat stránky ke hřbetu o nastavenou hodnotu.

Knihy V protikladu k sešitu, kde budou jednotlivé tiskové archy vsunuty do sebe a sešity uprostřed, u knihy jsou vždy minimálně čtyři následující stránky na jednom archu. Jednotlivé archy jsou po složení položeny na sebe a svázány plátnem nebo spirálou.

Oltář Typ řazení oltář vytváří zcela automaticky takzvané oltářově skládané prospekty, tedy prospekty, jejichž přední strana je svisle rozdělena. Běžnými prostředky je vytvoření takovéhoto prospektu velmi pracné. S archovou montáží PRO jen založíte čtyřstránkový dokument a zbytek obstará modul.

Vedle výše popsaných schémat vyřazování nabízí Archová montáž PRO navíc možnost volně definovaného vyřazovacího vzorce a použití stránkových seznamů, kterými lze realizovat i speciální úlohy. Kromě toho lze v seznamu stránek vybrat jen některé archy k tisku, stejně jako tisk jen lícových nebo rubových stránek.

top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?