This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 

Calamus SL - popisy modulů

Zde najdete stručné popisy námi vytvořených nebo distibuovaných příplatkových modulů, filtrů a ovladačů pro Calamus SL. Těmito produkty můžete levně a podle vašich potřeb rozšířit funkce Calamusu SL®. Výběrem v rolovacím menu si můžete navíc zobrazit informace o standardních a starých, již nepodporvaných produktech ke Calamusu SL.

Adobe Acrobat Reader Handbücher im PDF-Format Tam, kde najdete na produktových stránkách tento symbol, jsou k dispozici originální příručky ve formát PDF.


Align Tools
Align Tools Modul nabízí rozšířené funkce pro složité polohování rámečků, automatické dláždění a vystýlání rámečky, přesné polohování rámečků navzájem a pravidelné i náhodné rozmisťování do určeného prostoru.
[Detaily]

Archová montáž PRO
Archová montáž PRO Při výstupu (film, papír, do souboru) 2 a 4 stránkové vyřazování do až 32 stránkových tiskových archů (= 16stránkové tiskové formy), ideální pro produkci sešitů a knih A4 a A5. Více různých vyřazovacích schémat (m.j. seznam, sešit, kniha, oltář) stejně jako volně definovaná forma. Funguje to! (I s OPI manažerem ...)
[Detaily]

CalPlot
CalPlot Čezání fólií přímo z Calamusu? Tímto modulem můžete přímo řídit řezací plotr
[Detaily]

Calipso 3 PRO
Calipso 3 PRO Přímý import dokumentů PDF do Calamusu a jejich další zpracování jako dokument Calamusu. Obrázky jsou zde jako plná data, nejen náhledy! Vektorové grafiky se naimportují WYSIWYG jako vektorové grafiky a texty jako vektorové texty, čímž se vyloučí chyby rozpalů a zlomu díky nestejným náhradním písmům.
[Detaily]

Filtr
Filtr Důležitý nástroj pro zpracování obrazu digitální filtrací: rozmazání, zaostření, reliéfy, otáčení atd.
[Detaily]

FonTools
FonTools Modul pro prohlížení, vyhledávání a správu písem CFN a PostScript Type 1. Knihova znaků Euro. Umožňuje úpravu párového kerningu, několik druhů transformací vybraného písma, tisk vzorníků písem a mnoho dalších věcí.
[Detaily]

GuideLiner
GuideLiner GuideLiner je, velký správce pomocných linek pro Calamus SL. Slučuje původní moduly pomocných linek (as-Hilfslinien, invers-Hilfslinien a pomocné linky SL) a nabízí nové další pomocné prvky a funkce.
[Detaily]

Import PNG
Import PNG Nový internetový obrazový lze samozřejmě použít i v Calamusu.
[Detaily]

Import PSD PRO
Import PSD PRO Importní filtr pro soubory Adobe® Photoshopu. Pro eventuelní další obsažené kanály (masky nebo ořezové cesty) se vytvoří další oddělené obrazové rámečky, které lze hned použít.
[Detaily]

Indexer PRO
Indexer PRO Extrémně rychlému vytváření individuálně nastavitelných, přesných rejstříků již nestojí nic v cestě. Indexer PRO vytváří různé formáty rejstříků a čte/zapisuje také rejstříkové slovníky ve formátu ASCII pro externí zpracování.
[Detaily]

Informace o dokumentu
Informace o dokumentu V podstatě mnohem lepší následovník modulu StopWatch: důležitý prostředek pro evidenci, jak dlouho jste seděli nad dokumentem. Ideální pro účtování zakázek.
[Detaily]

Kolektor
Kolektor Poradí si s každou vektorou grafikou: Z každého vektorového objektu udělá samostatný rámeček! Samozřejmě to umí i nazpátek.
[Detaily]

LIBerty
LIBerty Nový modul ke správě grafik a pod. přímo v Calamusu SL®: ukládání a načítání schránky. Knihovny clipartů (loga či ilustrace, včetně skupinových rámečků obsahujících kombinace rastrových i vektorových prvků) lze rychle a snadno zakládat, spravovat i používat.
[Detaily]

LineArt 2
LineArt 2 Rozšírwný editor vektorové grafiky. Transformace a projekce, natočený text a sazba po kruhu a křivce. Vektorové barevné přechody, rozmístění objektů podle křivky.
[Detaily]

Lokátor
Lokátor Ukládá libovolné výřezy a pozice v dokumentu, které lze později vyvolávat. Dále poskytuje zoom. Automaticky definuje pohledy na vyrbrané rámečky podle různých kritérií. Umí najít i rámečky ve skupinách a zakotvené v textu.
[Detaily]

Makromanažer
Makromanažer Makromanažer má okno, ze kterého můžete nastarovat libovolné makro ze seznamu. Dialog pro snadnou editaci, ukládání, načítání, třídění (!) a spojování maker, seznamů i jen částečných seznamů maker.
[Detaily]

Manažer rozpalů
Manažer rozpalů Rozpaly písem snadno nastavitelné křivkou, správa a automatické použití v dokumentu.
[Detaily]

Manažer souřadnic
Manažer souřadnic Plná kontrola všech rámečkových souřadnic! Souřadnicový manažer rozšiřuje možnosti souřadnicového pamelu. Souřadnice lze ukládat, vyvolávat je (i jednotlivé parametry), vyxpočítávat podle vzorců a umisťovat rámečky podle souřadnic a velikosti stránky.
[Detaily]

Merge
Merge Modulem Merge lze vytvářet poloprůhledné masky a měkce prolnuté výřezy do obrazu podobně, jako u vrstev Photoshopu. Lze jej použít i ke kontrole barevných separací a propauzování rámečků.
[Detaily]

Měřicí modul
Měřicí modul Měřicím modulem se dají snadno myší měřit v dokumentu libovolné úhly, plochy a vzdálenosti. Míry rámečků a skupin rámečků se definují diagonálou, nebo obsahem plochy. Měřítka se dají libovolně definovat a vyvolávat, ideální pro obrázky v měřítku do katalogů, při návrhu polepu automobilů a podobně.
[Detaily]

OPED (Ořezový editor)
OPED (Ořezový editor) OPED je profesionální editor ořezových prvků pro dokumenty Calamusu.
[Detaily]

OPI manažer
OPI manažer S pomocí OPI manažeru lze nejen jediným kliknutím nahradit obrázky náhledy, ale i kdykoliv natáhnout plné obrázky, hledat je na discích. Při tisku si zvolíte, jestli chcete tisknout s plnými obrázky, nebo náhledy. S OPI manažerem není problém mít v jednom dokumentu mnohastránkovou barevnou knihu nebo časopis a svítit je rovnou vyřazené do archů.
[Detaily]

Ořezové a pasovací značky
Ořezové a pasovací značky K libovolnému jednotlivému rámečku i skupině vytvoří na stránce vlastní řezací a pasovací značky, volitelně i s šedými a barevnými klíny. Užitečné pro spojování více menších prací ke společnému tisku nebo osvitu.
[Detaily]

PDF-Print
PDF-Print Tento tiskový ovladač pro Calamus SL spojuje výhody SoftRippingového výstupu z Calamusu s formátem PDF, který používá stále více studií a tiskáren. Tyto soubory PDF již neobsahují žádné objekty ani vektory nebo písmo ale jen hladký obrázek stránky. Při monochromním výstupu je dokone i rastrovaný. Všechny zvlášnosti Calamusu, jako jsou průhlednosti, rastrové masky, koncové šipky apod. zůstávají zachovány
[Detaily]

Paint
Paint Vynikající malovací program. Kus Photoshopu uvnitř Calamusu. Malování, retušování, klonování. Nekonečné UNDO pro každou funkci. Mnoho široce definovatelných malovacích nástrojů s možností reakce na tlak při použití grafických tabletů Wacom série UD a Artpad. Umí číselně sejmout barvu z kteréhokoliv místa stránky a uložit ji do seznamu barev.
[Detaily]

PersoNum
PersoNum Modul personalizace slouží k automatickému generování sériových dopisů a jiných personalizovaných tiskovin. Tisk probíhá přímo z Calamusu. Možný je i tisk archů etiket s vícerými datovými větami na jedné stránce. Ideální pro přímý marketing.
[Detaily]

Positioner
Positioner invers Positioner nabízí nejbohatší funkce k umisťování, zvětšování, zmenšování, otáčení, zrcadlení, kopírování i vícerých neseskupovaných rámečků a mnoho dalšího.
[Detaily]

Přechody barev - multibarevné
Přechody barev - multibarevné Modul Přechody barev byl původně vytvořen Frankem Renkesem (FRS) a je dále vyvíjen firmou invers. Nabízí mnohostranné možnosti barevných přechodů s libovolným množstvím barev. Vytvořené rastrové přechody se dají otáčet, dodat do nich šum a zvolit jeden ze tří tvarů přechodu. Nepostradatelný nástroj výtvarníka.
[Detaily]

SAR (modul hledání a nahrazování)
SAR (modul hledání a nahrazování) Hledáte a nahrazujete globálně cílené parametry ploch, linek a textovýxh stylů, aniž by se měnila stávající hodntoa ostatních parametrů. Komplexní nahrazovací funkce (s i bez virtuálníxch kopií). S užitečným parametrem ignorovat.
[Detaily]

Selekce
Selekce Modul Selekt přesunuje/zarovnává libovolné rámečky a skupiny na určitých stránkách nebo v celém dokumentu, např. pro globální změnu sazby. Selekce libovolných rámečků na stisk jediné klávesy a jejich přepnutí do proporčního režimu, nastavení průhlednosti, zamknutí, povolení nebo zákaz tisku, přesun do popředí nebo pozadí, úprava velikosti obrázků podle dpi a mnoho dalšího. Ničím jiným nepředěláte celou knihu za pár minut.
[Detaily]

TIFF Spooler
TIFF Spooler TIFF spooler tvoří z Calamus výkonný print server, je doporučený zvláště pro pomalé počítače.
[Detaily]

Tiffie
Tiffie Importní a exportní filtr obrázků ve formátu TIFF. Umí různé druhy komprese, importuje alfakanály a ořezové cesty. Exportuje LZW pakované TIFFy.
[Detaily]

Tiskový ovladač PS
Tiskový ovladač PS (český popis není k dispozici)
PS Print outputs Calamus document pages into monochrom PS pages, even colour separated and screened by the Calamus SoftRIP engine. The PS files may contain high resolution film setting data and can be saved uncompressed as well as in three compression modes.
[Detaily]

Type Art
Type Art TypeArt 2 je externí fonteditor k tvorbě a editaci a údržbě písem pro Calamus ve formátu CFN. Načítá a ukládá grafiky formátu CVG a EPS. Velmi dobré funkce pro zpracování vektorů.
Nyní je v dodávce ještě fontkonvertor Type-2-Type, který převádí písma PS-Type-1 (formát PCs koncovkou *.PFB) do formátu Calamusu *.CFN.
[Detaily]

V-objekty
V-objekty Modul V-objekty generuje vektorové n-úhelníky, n-cípé hvězdy a ozubená kola a šipky mnoha druhů a tvarů, které vkládá do aktuálního vektorového rámečku.
[Detaily]

Virtualizovač
Virtualizovač Původně zcela nezávislé rámečky spojí do virtuálních kopií. Ideální pro hromadné změny vizitek a podobných opakujích se motivů. Pri sazbě nemusíte stále myslet na to, které rámečky budou mít společný obsah, propojit je můžete Virtualizovačem a snadno udělat globální změny ješte i těsně před termínem odevzdání práce.
[Detaily]

Vzorníky barev RAL CLASSIC + DESIGN
Vzorníky barev RAL CLASSIC + DESIGN Vzorníky RAL pro Calamus: RAL CLASSIC (194 Farben) + RAL DESIGN (1.688 Farben) Pro umělecký tisk (K), přírodní papíry (N) a novinový tisk(Z)
[Detaily]

tiskový ovladač TIFF
tiskový ovladač TIFF Tiskne do TIFu od monochromu po CMYK ve všech barevných hloubkách, pakované i bez komprese. Ideální k produkci s TIFF spoolerem.
[Detaily]

Pokud jsme v tomto výčtu případně zapomněli nějaký modul, filtr, nebo ovladač či přídavný program, nezepokojujte se. Zítra tu určitě bude, protože jak už víte: Calamus žije.

top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?